Tuyển sinh GD > 2018 > Tháng Ba

Khóa học đấu thầu theo thông tư 03/2016/TT-BKH

Viện quản lý đào tạo ESC Việt Nam  mở khóa học nghiệp vụ đấu thầu được tổ chức theo quy định thông tư 03/2016/TT-BKH ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc. Kết thúc khóa học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản tại Viện

Read More

Khóa học nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư

Khóa học nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư Hiện nay có rất nhiều học viên mong muốn Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư! Nhằm đáp ứng như cầu học viên có thể dễ dàng đăng ký tham gia học, Viện

Read More

Khóa học chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Khóa học chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, ngày 24/6/2016, thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an

Read More

Chứng chỉ tin học IC3 theo thông tư 03

Chứng chỉ tin học IC3 theo thông tư 03/2014 áp dung bắt buộc đối với viên chức, công chức, người lao động và học sinh sinh viên theo quy định của thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ giáo dục và đào tạo và bộ truyền

Read More

Lớp tin học nâng cao

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 04 năm Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội,

Read More

Lớp học quản lý hành chính văn phòng chuyên nghiệp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 04 năm Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội,

Read More

Khóa học bồi dưỡng Quản trị nhân sự cao cấp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 04 năm Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội,

Read More

Đào tạo nghiệp vụ hành chính

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 04 năm Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội,

Read More

Lớp học thuyết trình bằng Powerpoint

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 04 năm Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội,

Read More