Tuyển sinh GD > 2018 > Tháng Sáu

Chương trình đào tạo của một số nghề trình độ sơ cấp nghề

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Văn phòng tuyển sinh Trường CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo nghề theo chương trình liên kết với một số Trường Cao đẳng, Trung cấp nghề tổ chức trên địa bàn toàn quốc theo các nội dung sau: CHỨNG

Read More