Tuyển sinh GD > Quản trị viên (Page 7)

Khóa học chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Khóa học chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, ngày 24/6/2016, thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an

Read More

Chứng chỉ tin học IC3 theo thông tư 03

Chứng chỉ tin học IC3 theo thông tư 03/2014 áp dung bắt buộc đối với viên chức, công chức, người lao động và học sinh sinh viên theo quy định của thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ giáo dục và đào tạo và bộ truyền

Read More

Lớp tin học nâng cao

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 04 năm Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội,

Read More

Lớp học quản lý hành chính văn phòng chuyên nghiệp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 04 năm Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội,

Read More

Khóa học bồi dưỡng Quản trị nhân sự cao cấp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 04 năm Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội,

Read More

Đào tạo nghiệp vụ hành chính

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 04 năm Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội,

Read More

Lớp học thuyết trình bằng Powerpoint

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 04 năm Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội,

Read More