Tuyển sinh GD > Uncategorized

Chứng chỉ tin học IC3 – Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (094.116.8805)

Chứng chỉ tin học IC3 (Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản) tại Hà nội. Trường được phép tổ chức thi chứng chỉ tin học IC3. Danh sách trường thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1. Chứng chỉ tin học IC3 là gì ? IC3:

Read More

Chứng chỉ hành nghề xây dựng – Bồi dưỡng hành nghề xây dựng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, TPHCM, và Đà Nẵng. Cấp chứng chỉ xây dựng, tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề. Sau đây là chi tiết lịch khai giảng và học phí các khóa học. 1. THỜI GIAN

Read More

Chứng chỉ đấu thầu (Luật 43/2013/QH13 NGÀY 26/11/2013)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH   Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Tổ chức "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, cấp chứng chỉ đấu thầu  - Các quy định mới trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Ban hành ngày 26/11/2013, thay thế Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11)”. Thư mời tham dự tập huấn (V/v : Luật Đấu

Read More

Chứng chỉ bất động – Khai giảng khóa học trên toàn quốc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN TOÀN QUỐC     Viện ESC Việt Nam mở lớp học bất động sản ESC tự hào là cơ sở đào tạo lớp học môi giới bất động sản chất lượng hàng đầu , có số lượng học viên đông đảo và những giảng viên uy tín hàng

Read More

Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam mở khóa học giám sát thi công xây dựng công trình và cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình có ưu đãi lớn cho sinh viên và những đơn vị đăng ký theo nhóm. - Căn cứ Quyết định số

Read More

Khai giảng lớp đo bóc khối lượng và lập dự toán

THÔNG BÁO TUYỂN SINH   1. Đối tượng: Là các cán bộ của doanh nghiệp nhà thầu thi công, chủ đầu tư, giám sát, cán bộ phòng tài chính, thanh tra, kiểm toán và những người đang đau khổ, mệt mỏi vì công tác hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc,

Read More

Kỹ thuật sơ chế, Cấp chứng chỉ kỹ thuật sơ chế bảo quản sản phẩm cây lương thực

THÔNG BÁO TUYỂN SINH   Tên nghề: Lớp học Kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm cây lương thực Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng đào tạo: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm cây lương thực Số lượng môn học: 06 Bằng

Read More

Chứng chỉ giám đốc quản lý dự án

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC CHỨNG GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN Viện Quản Lý Đào Tạo mở các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án và cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án theo quy định của bộ xây dựng tại nhiều

Read More