Thứ Bảy, Tháng Tám 15, 2020
Tuyển sinh GD > Đào tạo > Đào tạo Nghiệp vụ hành chính > Chứng chỉ giám đốc quản lý dự án

Chứng chỉ giám đốc quản lý dự án

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC CHỨNG GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Viện Quản Lý Đào Tạo mở các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án và cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án theo quy định của bộ xây dựng tại nhiều cơ sở khắp các tỉnh thành.

– Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

– Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

– Căn cứ điều 54 nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định chức danh giám đốc quản lý dự án;

1. Yêu cầu đối với khóa học chứng chỉ giám đốc quản lý dự án:

 • – Giám đốc quản lý dự án thuộc các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định.
 • –  Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng chỉ giám đốc quản lý dự án.

2. Điều kiện của giám đốc quản lý dự án:

 • – Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I;
 • – Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II;
 • – Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III.

3. Phạm vi hoạt động trong nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án:

 • – Giám đốc quản lý dự án hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án;
 • – Giám đốc quản lý dự án hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C;
 • – Giám đốc quản lý dự án hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Nội dung đào tạo chứng chỉ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Theo chương trình khung của Bộ Xây Dựng ban hành tại Thông tư 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ra ngày 29/07/2009, cập nhật nội dung tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án dầu tư xây dựng coa hiệu lực từ ngày 05/8/2015.

 • Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 • Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
 • Chuyên đề 9: Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (hồ sơ hoàn công);
 • Kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa – cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng.

Thời gian học và khai giảng

Khai Giảng: 04, 12, 24 hàng tháng

Thời Gian: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30 Buổi chiều từ 13h30 đến 17h

* Thủ tục nhập học và đóng học phí lớp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án:

Học phí: 1.100.000đ/1hv

Hồ Sơ: 2 hình 3*4, 1 CMND photo (công chứng)

 • Hình thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại PhòngTuyển Sinh của Viện quản lý đào tạo
 • VPTS: Trường Cán Bộ Hội Nông Dân Việt Nam

  Địa chỉ: Số 6B, Dương khuê, P.Mai dịch, Q. Cầu giấy, Tp Hà nội.

  Hotline: 0941168805