Thứ Tư, Tháng Sáu 3, 2020
Tuyển sinh GD > Đào tạo > Đào tạo Nghiệp vụ hành chính > QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ CHUYÊN VIÊN 2019

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ CHUYÊN VIÊN 2019

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ CHUYÊN VIÊN

Nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên trên cả nước học ngành chuyên viên và chuyên viên chính. Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – chuyên viên chính của Bộ nội vụ ban hành kèm theo quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013. Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trên toàn quốc.

 

1. Mục đích của khóa học quản lý ngạch nhà nước chuyên viên chính, ngạch chuyên viên:

 1. Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính:
 • Chuẩn hóa ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, Công chức, viên chức phù hợp với thời gian công tác, vị trí làm việc theo quy định của Bộ nội vụ
 • Bồi dưỡng năng lực quản lý, năng lực thực thi công vụ cho cán bộ Công chức, Viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn quy định đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
 • Hoàn thành khóa học. Học viên được cấp “ CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYEN VIÊN CHÍNH”. Là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, Công chức, Viên chức đủ điều kiện bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch tương đương hoặc cao hơn.
 1. Khóa học quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên. 
 • Chuẩn hóa ngạch chuyên viên cho Cán bộ, Công chức, Viên chức
 • Trang bị kiến thức cần thiết cho Chuyên viên, đủ điều kiện theo quy định của Bộ nội vụ quy định Chuyên viên/
 • Chứng chỉ hoàn thành QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN là cơ sở điều kiện bắt buộc của mỗi chuyên viên khi làm việc hoặc đủ tiêu chuẩn hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch.

2. Đối tượng tham gia khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính – Chuyên viên.

1. Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên:

 • Cán bộ, Công chức, Viên chức ngạch cán sự đang làm việc trong các cơ quan nhà nước. Các tổ chức đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm. Cán bộ, Công chức, Viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu.

2. Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính:

 • Cán bộ công chức, viên chức có mã ngạch 01 – 02 và tương đương. Những cán bộ làm trong tổ chức đảng, đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên. Cán bộ công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên 06 năm trở lên hoặc đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.

3. Thời gian và địa điểm học.

 • Khai giảng lớp học liên tục trong tháng
 • Thời gian học: 02 tháng. Học vào các ngày trong tuần hoặc cuối tuần thứ 7, chủ nhật

4. Học phí học Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên.

 • Ngạch chuyên viên: 3tr/1 khóa học bao gồm tài liệu + lệ phí học, thi + Lệ phí cấp chứng chỉ
 • Ngạch chuyên viên chính: 3,5tr/1 khóa học. Bao gồm tài liệu học tập + học phí, Lệ phí thi + Lệ phí cấp chứng chỉ.

5. Hồ sơ bao gồm:

 1. Ngạch Chuyên viên:
 • 01 phiếu đăng ký học ( phát tại nơi học viên nộp hồ sơ)
 • 01 bản photo công chứng bằng Đại học, Cao đẳng trở lên
 • 03 Ảnh thẻ 3*4cm chụp trong vòng 6 tháng gần nhất
 • 01 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác
 • 01 bản CMND photo công chứng
 1. Ngạch chuyên viên chính:
 • 01 Bản photo công chứng chứng chỉ ngạch Chuyên viên
 • 01 phiếu đăng ký học ( phát tại nơi học viên nộp hồ sơ)
 • 01 bản photo công chứng bằng Đại học, Cao đẳng trở lên
 • 03 Ảnh thẻ 3*4cm chụp trong vòng 6 tháng gần nhất
 • 01 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác
 • 01 bản CMND photo công chứng
 • 01 bản quyết định lương 3.33 trở lên photo công chứng

4. Địa điêm nộp hồ sơ học Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, Ngạch Chuyên viên Chính

– Tại 68 Nguyễn hoang, Mỹ đình, Nam từ liêm, Hà nội

Sđt liên hệ: 0962449782 – Thầy Trường