Tuyển sinh GD > chứng chỉ tin học ic3

Chứng chỉ tin học IC3 – Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (085 97 72227)

Chứng chỉ tin học IC3 (Ứng dụng công nghệ thông tin TT03) tại Hà nội. Trường được phép tổ chức thi chứng chỉ tin học IC3. Danh sách trường thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1. Chứng chỉ tin học IC3 (TT03) là gì ? IC3:

Read More

Chứng chỉ tin học IC3 theo thông tư 03

Chứng chỉ tin học IC3 theo thông tư 03/2014 áp dung bắt buộc đối với viên chức, công chức, người lao động và học sinh sinh viên theo quy định của thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ giáo dục và đào tạo và bộ truyền

Read More